โดยที่ระยะเวลาการ subscribe นั้น เรียบเสมือน ค่าธรรมเนียมซอฟแวร์ ซึ่งผู้ใช้งาน จะต้องจ่ายเพื่อการใช้งาน โดยที่ ระบบ AI Arbitrage AutoBots นั้นค่าติดตามจะเริ่มต้นที่ 1$  USD ต่อวัน และเรียกเก็บเงินทุก  15 วัน จนครบ ระยะเวลาที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้คือ 60 วัน


ระยะเวลาการเปิดใช้งานนั้นคือการเปิดใช้งานให้ ตัว AutoBots เทรดให้ผู้ใช้ โดยที่การเปิดใช้งานนั้นอาจจะมีการเปิดเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า ก็ได้ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ :  ถ้าผู้ใช้ได้กด subscribe ระบบบอทเป็นเวลา 45 วัน ดังนั้น ตัว ระบบ AutoBots จะถูกให้เทรดในระยะเวลาที่เปิดใช้งานไว้ เช่น BTC 15 วัน ETH 15 วัน และ XEM 15 วัน หรือถ้าผู้ใช้ต้องการให้เทรด BTC กับ ETH , ผู้ใช้สามารถเลือก BTC เป็นระยะเวลา 30 วันและ ETH เป็นระยะเวลา  15 วัน
[อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24/05/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก