ระบบปันผลคือการที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมฝากคริปโตเคอเรนซี่ในระยะเวลาที่ตกลง 

ซึ่งการปันผลนั้นคือการนำเหรียญ เข้ามาล็อคฝากไว้ ในระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อรับ ผลตอบแทนซึ่งอาจจะเป็นผลตอบแทนรายวันหรือรายเดือน


โดยที่การปันผลนั้นมีการให้ผลตอบแทนกับผู้ฝาก โดยที่ไม่ต้องทำการเทรดใดๆ


โดยที่ระบบปันผลนั้นผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้เพียงแค่มีเหรียญคริปโตต่างๆตามกับ GokuMarket รองรับ โดยที่เบื้องหลังความคิดระบบนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถได้รับดอกเบี้ยจากเหรียญคริปโตต่างๆที่เก็บไว้ ในระบบเศรษกิจบน GokuMarketเรียนรู้เพิ่มเติม : เข้าร่วมระบบปันผลด้วย GMC ยังไง ?
[อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24/05/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก