• มูลค่า : มูลค่า USD ต่อ GMC ในตอนเริ่มต้นฝาก


  • จำนวน : หน่วยของ GMC ในการเริ่มต้นในการฝาก


  • ระยะเวลา :  ความยาวของการฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 1  ถึง 12 เดือน


  • ปริมาณการเทรด : ได้รับผลตอบแทนเป็นรายวัน จาก 10% ของปริมาณโดยรวมของการเทรด GMCเรียนรู้เพิ่มเติม : เข้าร่วมระบบปันผลด้วย GMC ยังไง ? 
[อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24/05/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก