โดยที่ยอดปันผลรายวันสามารถดูได้ที่ข้างล่างของ ปุ่ม Submit
โดยที่ข้อมูลปันผลโดยละเอียดจะสามรถดูได้เพียงแค่คลิ๊กไอค่อนบนขวามือเพิ่มเติม : รับผลตอบแทนได้ทางไหน ?
[อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24/05/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก