ประโยชน์ของชุด Starter Kits 

  • มูลค่าคงที่ของเหรียญ GMC ที่จะมีมูลค่าขั้นต่ำที่ 0.5 USD

  • เหรียญ GMC นั้นจะมีมูลค่าอยู่ที่ 0.5 USD แต่สามารถขึ้นจากการเทรดได้

  • GMC สามารถนำมาใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ 

  • สิทธิพิเศษต่างๆที่มาพร้อมกับ Package 


ประโยชน์เพิ่มเติมของชุด Starter Kits[อัพเดทล่าสุดเมื่อ 24/05/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก