ชุด Starter Kit - 100 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 100 USD 
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 90 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ 5% ของทั้งยอด Staking


ชุด Starter Kit - 500 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 500 USD 
 • บัตร เดบิตการ์ดฟรี 1 ใบ
 • มูลค่าสิทธิเศษกว่า 100 USD ( คิดเป็น 20% ของทั้งหมด )
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 90 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ 5% ของทั้งยอด Staking


ชุด Starter Kit - 700 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 700 USD 
 • บัตร เดบิตการ์ดฟรี 1 ใบ
 • บัตรกำนันเพื่อเข้าร่วม ระบบ AutoBots มูลค่า  30 USD
 • เครดิต Telecom 20 USD
 • มูลค่าสิทธิเศษกว่า 150 USD ( คิดเป็น 21% ของทั้งหมด )
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 90 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ 5%ของทั้งยอด Staking


ชุด Starter Kit - 1000 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 1000 USD 
 • บิทคอยน์มูลค่า 100 USD 
 • บัตร เดบิตการ์ดฟรี 2 ใบ
 • บัตรกำนันเพื่อเข้าร่วม ระบบ AutoBots มูลค่า  30 USD
 • เครดิต Telecom 20 USD
 • มูลค่าสิทธิเศษกว่า 350 USD ( คิดเป็น 35% ของทั้งหมด )
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 90 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ 5%ของทั้งยอด Staking


ชุด Starter Kit - 5000 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 5000 USD
 • บิทคอยน์มูลค่า 100 USD
 • Ripple มูลค่า 100 USD
 • บัตร เดบิตการ์ดฟรี 3 ใบ
 • บัตรกำนันเพื่อเข้าร่วม ระบบ AutoBots มูลค่า  30 USD
 • เครดิต Telecom 20 USD
 • บัตรกำนันระบบ E-commerce  มูลค่า 100 USD
 • สมาชิกเว็บท่องเที่ยว 1 ปี
 • มูลค่าสิทธิเศษกว่า 1850 USD ( คิดเป็น 37% ของทั้งหมด ) 
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 180 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ที่ 10%ของทั้งยอด Staking


ชุด Starter Kit - 10000 USD

 • GMC ( Gokumarket Credit ) มูลค่า 10000 USD 
 • บิทคอยน์มูลค่า 200 USD
 • Ripple มูลค่า 200 USD
 • บัตร เดบิตการ์ดฟรี 4 ใบ
 • บัตรกำนันเพื่อเข้าร่วม ระบบ AutoBots มูลค่า  60 USD
 • เครดิต Telecom 40 USD
 • บัตรกำนันระบบ E-commerce  มูลค่า 200 USD
 • สมาชิกเว็บท่องเที่ยว 2 ปี
 • มูลค่าสิทธิเศษกว่า 3500 USD ( คิดเป็น 35% ของทั้งหมด ) 
 • เข้าร่วมระบบ Staking : โดยที่ GMC จะถูกล็อคเป็นเวลา 180 วันและสร้างกำไรขั้นต่ำที่ที่ 10%ของทั้งยอด Staking


หมายเหตุ :

สิทธิพิเศษเหล่านี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต เมื่อมีสินค้าและบริการต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์


ในการซื้อชุด Starter Kit นั้นทาง Gokumarket จะส่งโค้ด Promo ให้กับผู้ซื้อ และผู้ใช้สามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆผ่านการใช้งานโค้ด Promo ที่ได้รับ [อัพเดทล่าสุดเมื่อ 22/06/2020]


หมายเหตุ : ประกาศต่างๆของ GokuMarket ผ่านช่องทาง (FAQs) นั้น มีเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ข้อมูลที่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยนั้นเพื่อให้ความเข้าใจกับผู้ใช้ชาวไทย ดังนั้นข้อมูลอาจมีคลาดเคลื่อนบ้าง โดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้ยึดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เป็นหลัก