MoonPay คือบริษัท 3rd Party ตามมาตรฐาน PCI เพื่อรองรับระบบการจ่ายเงินจาก ผุ้ใช้งานที่ทำ KYC สำเร็จแล้วบน Gokumarket  เพื่อที่จะทำการซื้อ คริปโตเคอเรนซี่ ด้วยบัตร เครดิต หรือ เดบิตการ์ด


[Latest update 2020-06-25]