ในการที่จะเริ่มต้นใช้งานระบบ MoonPay บน Gokumarket นั้น ผู้ใช้ต้องผ่าน KYC ก่อน

โดยที่ผ่านวิธีการทำ KYC ได้ที่นี่ 

[Latest update 2020-06-25]