ซึ่งทุกครั้งในการเติมเงินลงบนบัตร เดบิตการ์ดจะมีค่าธรรมเนียม 2.5% ต่อการเติมเงินในแต่ละครั้ง

 

 

ซึ่งค่าธรรมเนียมการเติมเงินนี้สามารถชำระผ่าน GMC  โดยที่การชำระผ่าน GMC จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียม 20% และ อีก 2% ของค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 


 


[Latest update 2020-07-03]